1. Istoria energiei in Romania

Energia electrică în România

Producţia de energie electrică a României a fost de aproximativ 64,7 TWh în anul 2008, cu 5,5% mai mult decât in anul 2009. Cărbunele este principala sursă pentru producerea energiei, cu o pondere de 42,5% din total, la fel de mare ca şi în 2007. Pe locul 2 s-au plasat sursele hidro, cu un procent de 26,4%, iar energia din surse nucleare a avansat pe locul 3, cu o pondere de 17,3%, în creştere cu 4 puncte procentuale faţă de ponderea deţinută în 2007 din totalul producţiei.
Principalii producători de energie electrică din România sunt Termoelectrica, cele 3 complexuri energetice din Oltenia (CE Turceni, CE Rovinari şi CE Craiova), Hidroelectrica şi Nuclearelectrica.
În anul 2006, producţia a fost de aproximativ 62 TWh, la o putere instalată de 17.630 MW. Piaţa românească de energie electrică este estimată la 1,75 miliarde Euro. Exportul de energie electrică al României a fost de 3 TWh în anul 2006 şi 4 TWh în 2005[3]. Importurile de energie electrică a României au fost de 2,3 TWh în anul 2005. Din anul 2006 şi-a început activitatea bursa de energie electrică, supravegheată de OPCOM, societate deţinută de Transelectrica. În anul 2007 pe această bursă au fost vândute 8,21 TWh.
Istoric
• 1857, Bucureşti devine prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant (şi al doilea oraş, primul find Praga, care la acea vreme nu era capitală)
• 1882, prima reţea de iluminat din ţară la Bucureşti. Se pune în funcţiune o centrală electrică ce asigură printr-o linie electrică de 2 kV curent continuu iluminatul palatului de pe Calea Victoriei.
• 1884, Timişoara - se pune în funcţiune primul iluminat electric stradal din Europa[6]
• 1888, prima centrală hidroelectrică din ţară (CHE) Grozăveşti, pe râul Dâmboviţa este pusă în funcţiune
• 1894, Bucureşti - primele tramvaie electrice din ţară
• 1913 - prima cale ferată electrificată din ţară, pe ruta Arad - Ghioroc - Ghioroc - Pincota si Ghioroc - Radna
• 1930 - 1931, Bucureşti - punerea în funcţiune a primei reţele electrice de distribuţie pe stâlpi de beton armat din ţară
• 1938 - Putere instalată (în anul de referinţă interbelic): 501 MW
• 1965 - primul tronson modern de cale ferată electrificată din ţară : Braşov – Predeal
• 1996 - Intrarea în exploatare comercială a Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă

În anul 1990, producţia, transportul şi distribuţia de curent electric era deţinută de compania de stat RENEL. În urma restructurărilor succesive, până în anul 2000, compania a fost împărţită în:
• Nuclearelectrica S.A.
• Termoelectrica S.A.
• Hidroelectrica S.A.
• Electrica S.A. - având 8 filiale.
• Transelectrica S.A.

În prezent (din noiembrie 2007) companiile Nuclearelectrica, Termoelectrica, şi Hidroelectrica sunt deţinute integral de Statul Român iar Transelectrica este deţinută de Statul Român în proporţie de 90%, restul de 10% acţiuni sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.
Evoluţia preţului energiei electrice:
• 2004: 67 Euro/MWh - preţul mediu la energia electrică livrată consumatorilor captivi finali
• 2003: 67,9 USD/MWh - preţul mediu la energia electrică livrată consumatorilor captivi finali
• 2002: 50,4 USD/MWh - preţul mediu la energia electrică livrată consumatorilor captivi finali
• 2000: 53,3 USD/MWh pentru consumatorii casnici şi 41.6 USD/MWh la consumatorii industriali
• 1999: 50 USD/MWh pentru consumatorii casnici şi 37.7 USD/MWh la consumatorii industriali.