2. Forme de energie

În funcţie de diferite criterii, se vorbeşte despre diverse forme de transfer energetic.
Din punct de vedere al sistemul fizic căruia îi aparţine, există:
• energie hidraulică, care, la rândul ei, poate proveni din energia potenţială a
căderilor de apă şi mareelor, sau din energia cinetică a valurilor;
• energie nucleară, care provine din energia nucleelor şi din care o parte poate fi
eliberată prin fisiunea sau fuziunea lor;
• energie de zăcământ, care este energia internă a gazelor sub presiune acumulate
deasupra zăcămintelor de ţiţei;
• energie chimică, care este dat de potenţialul electric al legăturii dintre atomii
moleculelor,
• energie de deformaţie elastică, care este energia potenţială datorită atracţiei dintre
atomi;
• energie gravitaţională, care este energia potenţială în câmp gravitaţional.


După sursa de provenienţă, poate fi: energie stelară, solară, a combustibililor,
hidraulică, eoliană, geotermală, nucleară.


După faptul că urmează sau nu un ciclu se clasifică în:
• energie neregenerabilă, care este energia obţinută resurse epuizabile, cum sunt
considerate combustibilii fosili şi cei nucleari;
• energie regenerabilă, prin care se înţelege energia obţinută de la Soare, energie considerată inepuizabilă, sub formă de energie electrică (conversie directă), termică (încălzire directă), hidraulică, eoliană, sau cea provenită din biomasă.

După modul de manifestare a energiei se vorbeşte despre energie mecanică, energie electrică, energie luminoasă.

După purtătorul de energie se vorbeşte de energie termică.