8. Energia neregenerabila

Energia neregenerabilă este o sursă de energie care nu se poate reface atât de rapid spre a satisface necesităţile mondiale actuale, fiind deci epuizabilă pe un termen mai lung sau mai scurt.

Clasificare
• Energie fosilă
În această familie se încadrează hidrocarburile: petrolul, gazele naturale, cărbunii.
• Energie nucleară
Pentru detalii, vezi: Energie nucleară.
Deşi zăcămintele de uraniu sunt practic limitate, există adepţi ai teoriei caracterului regenerabil al energiei nucleare.

Dezavantaje
• caracterul epuizabil duce la continua creştere a preţului acesteia, având un puternic impact în plan economic
• producerea de emisii (gaze) cu efect de seră (în cazul combustibililor fosili), cu efecte asupra poluării şi încălzirii globale;
• (în cazul folosirii energiei nucleare) deşeurile radioactive rezultate, cu impact nociv asupra mediului.